EUTM file information

018730241

ARTE COLLECTUM


July 8, 2022

Trademark Summary

The trademark application ARTE COLLECTUM was filed by Arte Collectum AB, a corporation established under the laws of the Kingdom of Sweden (the "Applicant"). Application under examination.

The application was filed in Swedish (English was selected as the second language).


Goods And Services

 • The mark was filed in class 35 with Återförsäljning avseende konstföremål.
 • The mark was filed in class 36 with following description of goods:
  1. Värdering och bedömning av konstverk
  2. Fondförvaltning
  3. Fondinvesteringstjänster
  4. Investeringstjänster.
 • The mark was filed in class 41 with following description of goods:
  1. Uthyrning av konstverk
  2. Utbildnings- och instruktionstjänster avseende konst
  3. Konstutställningar.
Trademarkers